mơ thấy đưa tiền cho người khác

Giải nghĩa giấc mơ nhìn thấy tiền đô la

Tuy là tờ tiền tệ của nước Mỹ nhưng đô la mỹ lại được sử dụng ở nhiều quốc gia. Đây là đồng tiền có