mơ thấy bức tường có ý nghĩa gì

Đoán điềm tốt xấu khi nằm mơ thấy bức tường

Nếu bạn nằm mơ thấy mình đang ném hoặc bắn vật gì đó xuyên qua một bức tường, điều này ngụ ý rằng bạn cần